Doctoreren (Nederlandse versie)

Vanaf mei 2023 hebben we geen openstaande PhD-vacatures. Nieuwe vacatures zullen periodiek worden gepubliceerd, dus kom aub later nog eens terug.

English version available here

Onderzoeksonderwerpen

Een deel van het onderzoek in onze onderzoeksgroep wordt gefinancierd door projecten in samenwerking met bedrijven en andere onderzoeksgroepen. Veel van de mogelijke doctoraatsonderwerpen sluiten dan ook aan bij een van deze projecten.

Anderzijds kunnen onderzoekers ook gefinancierd worden door persoonsgebonden bursalen (gefinancierd door FWO, IWT of UGent), die toegekend worden op basis van onderzoeksvoorstellen die niet noodzakelijk hoeven aan te sluiten bij bestaande projecten.

Momenteel verrichten we in IPI o.a. onderzoek over de volgende toepassingen:

 • Autonome voertuigen
 • UAVs/Drones
 • Remote sensing (hyperspectral beeldvorming)
 • Landbouw en industriële inspectie
 • Beeldverbetering van multimediale consumentenproducten
 • Energiezuinig computing
 • Medische toepassingen (MRI, CT, dermatologie), biologische toepassingen (bv. plantengroei, microscopie)

In onze onderzoeksgroep is er zowel ruimte voor eerder fundamenteel theoretisch onderzoek, waarbij de nadruk vooral op nieuwe technieken ligt als voor toepassingsgericht onderzoek, waar de nadruk vooral op de resultaten en praktische toepasbaarheid ligt. Qua technieken ligt de nadruk op computervisie, beeldanalyse, en beeldverbetering, bijvoorbeeld:

 • Samenvoeging van data van meerdere sensoren (sensorfusie van RGB cameras, thermische cameras, radar, enz.) voor verbeterde detectie, classificatie, en opsporing van objecten
 • Deep learning voor classificatie en objectdetectie (bv. detectie van voetgangers op straat)
 • Laagniveau analyse van beelden en video (textuuranalyse, wegendetectie, gebouwendetectie, het isoleren van klinisch relevante objecten in medische beelden, enz.)
 • Het ontwikkelen van bewegingsmodellen voor het tracken van objecten in video
 • Extractie van wegennetten in satellietbeelden via graafalgoritmen of deep learning
 • Restauratie / verbetering (ruisonderdrukkking, verscherpen, inpainting, inverse tone mapping, ...) van beelden en video

Meer informatie over ons huidige onderzoek vindt u hier.

Doctoreren binnen IPI

Het is de bedoeling dat je in ongeveer 4 jaar tijd een doctoraat voorbereidt over een onderwerp in het domein van beeldverwerking. Gedurende die tijd ontvang je een belastingsvrije doctoraatsbeurs (gefinancierd via een project of via een persoonsgebonden bursaal), waarop sociale-zekerheidsbijdragen worden betaald. Het is de bedoeling dat je originele technieken, algoritmen, ... bedenkt en implementeert en deze dan publiceert op conferenties (onder de vorm van een poster of mondelinge presentatie) en (later) ook in tijdschriften.

Uiteraard wordt je bij dit alles gecoacht door de promotor en de meer ervaren leden van de onderzoeksgroep en kan je ook samenwerken met de andere onderzoekers. Momenteel telt onze groep meer dan 40 onderzoekers en zijn we betrokken in verschillende onderzoeksprojecten (zowel fundamenteel onderzoek als eerder toegepast onderzoek).

De begeleiding gebeurt zowel in groep (tijdens wetenschappelijke vergaderingen) als individueel (door gesprekken met de promotor). We stimuleren onze onderzoekers om veel naar conferenties te gaan (uiteraard worden de kosten vergoed) en om daar goede presentaties te geven (met verschillende "best poster awards", wetenschappelijke prijzen enz. als resultaat. We lezen (vooral de eerste) publicaties grondig na en we laten ook op dit vlak de onderzoekers dus niet aan hun lot over.

Naast het doctoraatsonderzoek zal je ook in beperkte mate worden ingeschakeld in het onderwijs (begeleiden van oefeningen of projecten).

IPI biedt onderzoekers ruime mogelijkheden om zelf initiatief te nemen en professionele netwerken te ontwikkelen.

Financieringsvormen

De doctoraatsstudenten financieren we ofwel via onze projecten (die we eerst aanvragen en die gesponsord worden door de overheid en/of door bedrijven), ofwel via persoonsgebonden bursaalaanvragen. In het eerste geval beslissen we zelf wie we aanwerven. Doorgaans starten we met een proefperiode van 1 jaar, die dan vervolgens verlengd wordt tot 4 jaar. In het tweede geval moet een aanvraag goedgekeurd worden door de instantie (FWO, IWT, UGent) waar de beurs wordt aangevraagd.

In de mate van het mogelijke trachten we kandidaten wiens beursaanvraag afgewezen wordt toch te laten doctoreren via financiering op projecten. De concrete mogelijkheden worden telkens met de kandidaten besproken voor de beursaanvraag.

FWO-bursaalaanvragen
FWO-bursalen worden toegekend aan studenten met uitstekende studieresultaten (minstens grote onderscheiding) en hebben een prestigieus karakter. Ze moeten rond nieuwjaar worden aangevraagd door het indienen van een kort projectvoorstel (2 a 3 bladzijden) en gaan van start in oktober. De aanvraag moet ingediend worden tegen eind januari. Zie de FWO website. Indien je een aanvraag wenst in te dienen, dan moet je de administratieve gegevens invullen op de applicatie beschikbaar via de FWO-website. Uiteraard helpen we bij het voorbereiden van het projectvoorstel. Het onderzoeksonderwerp wordt in overleg met jou vast gelegd.
Andere studiebeurzen
Er zijn verschillende andere studiebeurzen beschikbaar voor zowel Belgische als buitenlandse onderzoekers. Meer informatie op de onderzoeksfinanciering pagina van de UGent hier.
Avatar
IPI
Image Processing and Interpretation

Related