vacancies

Doctoral vacancies (English version)

Dutch version available here Our research group Image Processing and Interpretation needs new PhD students every year to continue existing research and start new research. If you are interested, please do not hesitate to contact Prof. Wilfried Philips for further information. Research topics Part of the research in our research group is financed by collaborative projects with companies and other research groups. Many of the possible doctoral subjects are therefore related to one of these projects. On the other hand, researchers can also be funded by personal scholarships (funded by FWO, IWT or UGent), which are awarded on the basis of research proposals that do not necessarily tie in with existing projects. At the moment we are conducting research in IPI in the following application areas: Autonomous vehicles UAVs/Drones Remote sensing (hyperspectral imaging) Agriculture and industrial inspection Improvement of multimedia consumer products Energy-efficient computing Medical applications (MRI, CT, dermatology), biological applications (e.

Doctoreren (Nederlandse versie)

English version available here Onze onderzoeksgroep Image Processing and Interpretation heeft elk jaar behoefte aan nieuwe doctoraatstudenten om bestaand onderzoek verder te zetten en nieuw onderzoek op te starten. Indien je interesse hebt, aarzel dan niet contact op te nemen met Prof. Wilfried Philips voor verdere informatie. Onderzoeksonderwerpen Een deel van het onderzoek in onze onderzoeksgroep wordt gefinancierd door projecten in samenwerking met bedrijven en andere onderzoeksgroepen. Veel van de mogelijke doctoraatsonderwerpen sluiten dan ook aan bij een van deze projecten. Anderzijds kunnen onderzoekers ook gefinancierd worden door persoonsgebonden bursalen (gefinancierd door FWO, IWT of UGent), die toegekend worden op basis van onderzoeksvoorstellen die niet noodzakelijk hoeven aan te sluiten bij bestaande projecten. Momenteel verrichten we in IPI o.a. onderzoek over de volgende toepassingen: Autonome voertuigen UAVs/Drones Remote sensing (hyperspectral beeldvorming) Landbouw en industriƫle inspectie Beeldverbetering van multimediale consumentenproducten Energiezuinig computing Medische toepassingen (MRI, CT, dermatologie), biologische toepassingen (bv. plantengroei, microscopie) In onze onderzoeksgroep is er zowel ruimte voor eerder fundamenteel theoretisch onderzoek, waarbij de nadruk vooral op nieuwe technieken ligt als voor toepassingsgericht onderzoek, waar de nadruk vooral op de resultaten en praktische toepasbaarheid ligt.

Master's Thesis

Disclaimer: the information on these pages is only available in Dutch. Thesis Sinds 2006 worden de thesisonderwerpen centraal beheerd op het Plato Scriptieopvolgingssysteem. brochure met richtlijnen samengesteld-- Ter informatie kan je hier de thesisvoorstellen van voorgaande jaren raadplegen op Plato.