vacancies

2 new PhD vacancies

1) Edge/cloud deep learning systems for industrial applications; 2) Real-time 3D view synthesis using Neural Radiance Field models

Vacancies 2023: sensor fusion & AI research

IPI currently has 1 vacancy: a senior researcher position

Doctoral vacancies (English version)

As of May 2023, we have no open PhD vacancies. New vacancies will appear periodically, so please check back later. Dutch version available here Research topics Part of the research in our research group is financed by collaborative projects with companies and other research groups. Many of the possible doctoral subjects are therefore related to one of these projects. On the other hand, researchers can also be funded by personal scholarships (funded by FWO, IWT or UGent), which are awarded on the basis of research proposals that do not necessarily tie in with existing projects. At the moment we are conducting research in IPI in the following application areas: Autonomous vehicles UAVs/Drones Remote sensing (hyperspectral imaging) Agriculture and industrial inspection Improvement of multimedia consumer products Energy-efficient computing Medical applications (MRI, CT, dermatology), biological applications (e.g. plant growth, microscopy) In our research group, there is room for both fundamental theoretical research, where the emphasis is mainly on new techniques, and application-oriented research, where the emphasis is mainly on results and practical applicability.

Doctoreren (Nederlandse versie)

Vanaf mei 2023 hebben we geen openstaande PhD-vacatures. Nieuwe vacatures zullen periodiek worden gepubliceerd, dus kom aub later nog eens terug. English version available here Onderzoeksonderwerpen Een deel van het onderzoek in onze onderzoeksgroep wordt gefinancierd door projecten in samenwerking met bedrijven en andere onderzoeksgroepen. Veel van de mogelijke doctoraatsonderwerpen sluiten dan ook aan bij een van deze projecten. Anderzijds kunnen onderzoekers ook gefinancierd worden door persoonsgebonden bursalen (gefinancierd door FWO, IWT of UGent), die toegekend worden op basis van onderzoeksvoorstellen die niet noodzakelijk hoeven aan te sluiten bij bestaande projecten. Momenteel verrichten we in IPI o.a. onderzoek over de volgende toepassingen: Autonome voertuigen UAVs/Drones Remote sensing (hyperspectral beeldvorming) Landbouw en industriƫle inspectie Beeldverbetering van multimediale consumentenproducten Energiezuinig computing Medische toepassingen (MRI, CT, dermatologie), biologische toepassingen (bv. plantengroei, microscopie) In onze onderzoeksgroep is er zowel ruimte voor eerder fundamenteel theoretisch onderzoek, waarbij de nadruk vooral op nieuwe technieken ligt als voor toepassingsgericht onderzoek, waar de nadruk vooral op de resultaten en praktische toepasbaarheid ligt.

Master's Thesis

Disclaimer: the information on these pages is only available in Dutch. Thesis Sinds 2006 worden de thesisonderwerpen centraal beheerd op het Plato Scriptieopvolgingssysteem. brochure met richtlijnen samengesteld-- Ter informatie kan je hier de thesisvoorstellen van voorgaande jaren raadplegen op Plato.