Vertiports

Vertiports

This project is part of the West Flanders GTI. The European Commission made extra financial funds available within the Flemish EFRO program for regions with a sophisticated strategy to tackle concrete challenges. A series of projects focuses on the innovation of our industrial fabric, spread throughout the province of West Flanders. In total, West Flanders, Flanders and the European Commission have released over 22 million euros in funding for this.

This European project Vertiports was submitted within the EFRO Flanders program. Promoter POM West Flanders, together with co-promoters KULeuven, VIVES, UGent, and HOWEST are working together to realize the implementation of this project. The total project cost is 2,313,335.00 euros. The project receives 925,334.00 euro European support from EFRO and 520,500.38 euro from the Fund for Innovation and Entrepreneurship.

The goal of the Vertiports project, funded by EFRO GTI West-Vlaanderen, is to develop a functional airlift (including workflow and test flights) from Ostend to a wind farm so that infrastructure inspection at sea can be carried out by an unmanned aircraft, as well as to goods transport to and from the wind farms with drones instead of vessels. The project will also explore possible additional aerial bridges in West Flanders that offer similar economic and ecological advantages over traditional forms of transportation. The project will research BVLOS (Beyond Visual Line of Sight) flights with drones in varying weather conditions and over long distances. The focus will be on issues needed to establish an operational airlift: making drones fly further and longer (is hydrogen a valid energy source for drones?), making drones operate in all weather conditions (what works in rain and wind), and how can all this be done in a regulatory, safe and efficient manner?

IPI's role in the project is to integrate a hyperspectral camera payload on the drone including synchronization with other sensors, remote payload control, develop software workflow for hyperspectral image processing, and conduct measurements in the North Sea.

Project duration: 1/2024 - 12/2026


Dit project maakt deel uit van de GTI West-Vlaanderen. De Europese Commissie stelde binnen het Vlaamse EFRO-programma extra financiële fondsen ter beschikking voor regio’s met een uitgekiende strategie om concrete uitdagingen aan te pakken. Een reeks projecten richt zich op de innovatie van ons industrieel weefsel, gespreid over de hele provincie West-Vlaanderen. In totaal hebben WestVlaanderen, Vlaanderen en de Europese Commissie hiervoor ruim 22 miljoen euro aan middelen vrijgemaakt.

Dit Europees project Vertiports werd ingediend binnen het EFRO Vlaanderen programma. Promotor POM West-Vlaanderen, samen met copromotors KULeuven, VIVES, UGent, en HOWEST werken samen om de uitvoering van dit project te realiseren. De totale projectkost bedraagt 2.313.335,00 euro. Het project ontvangt 925.334,00 Europese steun van EFRO en 520.500,38 van het Fonds voor Innoveren en Ondernemen.

Het doel van het Vertiports-project, gefinancierd door EFRO GTI West-Vlaanderen, is het ontwikkelen van een functionele luchtbrug (inclusief workflow en testvluchten) van Oostende naar een windmolenpark, zodat infrastructuurinspectie op zee kan worden uitgevoerd door een onbemand vliegtuig, en ook het goederentransport van en naar de windmolenparken met drones in plaats van schepen. Het project zal ook mogelijke bijkomende luchtbruggen in West-Vlaanderen onderzoeken die vergelijkbare economische en ecologische voordelen bieden ten opzichte van traditionele vormen van transport. Het project zal BVLOS-vluchten (Beyond Visual Line of Sight) met drones in verschillende weersomstandigheden en over lange afstanden onderzoeken. De focus zal liggen op kwesties die nodig zijn om een operationele luchtbrug op te zetten: drones verder en langer laten vliegen (is waterstof een geldige energiebron voor drones?), drones in alle weersomstandigheden laten werken (wat werkt in regen en wind), en hoe kan dit alles op een regelgevende, veilige en efficiënte manier gebeuren?

De rol van IPI in het project is het integreren van een hyperspectrale camera op de drone, inclusief synchronisatie met andere sensoren, het op afstand besturen van de payload, het ontwikkelen van een software workflow voor hyperspectrale beeldverwerking en het uitvoeren van metingen in de Noordzee.

Duur van het project: 1/2024 - 12/2026

Avatar
IPI
Image Processing and Interpretation

Related