Do you use reusable packaging or have you considered it? Do you use smart cameras? Participate in a short survey and our workshop on 5 May

Vision2Reuse: Smart cameras for the automatic monitoring of the quality of reusable packaging

English version below

Gebruikt u herbruikbare verpakkingen of hebt u dit al eens overwogen? Maakt u gebruik van smart camera’s? Binnen het EFRO project Vision2Reuse onderzoeken we de mogelijkheden van smart camera’s voor de automatische monitoring van de kwaliteit van herbruikbare verpakkingen. Om goed de noden en vragen rond het thema van herbruikbare verpakkingen te capteren, zouden we dan ook graag uw stem horen. Hierbij een warme oproep om een beknopte vragenlijst hier in te vullen. Op deze manier kunnen we u ook op de hoogte houden van activiteiten, events in kader van het project.

Op 5 mei 2022 organiseren de Vision2Reuse partners Flanders’ FOOD, IMEC en Pack4Food alvast een inspirerend event rond het thema herbruikbare verpakkingen. Tijdens de plenaire sessie wordt oa door IMEC de kracht van SMART camera’s toegelicht. Daarnaast is er een demonstratie van de camera’s en een netwerklunch. Gedetailleerde agenda en inschrijvingslink.


Do you use reusable packaging or have you considered it? Do you use smart cameras? Within the EFRO project Vision2Reuse we investigate the possibilities of using smart cameras for automatic monitoring of the quality of reusable packaging. To properly capture the needs and questions around the topic of reusable packaging, we would like to hear your voice. Hereby a warm call to fill in a brief questionnaire here (in Dutch). This way we can also keep you informed about activities, events in the context of the project.

On 5 May 2022, Vision2Reuse partners Flanders' FOOD, IMEC and Pack4Food will organize an inspiring event on the theme of reusable packaging. During the plenary session, the power of SMART cameras will be explained. There will also be a demonstration of the cameras and a networking lunch. Detailed agenda and registration link here (in Dutch).


Avatar
IPI
Image Processing and Interpretation

Related