Calibration of camera networks : kalibratie van cameranetwerken